7101 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen ‘Konkordato’ müessesesi hakkında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen konferans, 17 Aralık 2018 Pazartesi günü Üniversitemiz Aydın Doğan Salonu’nda gerçekleşti. GSÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof. Dr. Güray Erdönmez’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa yoğun bir katılım oldu.

1