Seminerler
Seminer KonusuKonuşmacıSeminer Tarihi
Persuasive Effects in Social Media: The Case of Envy
Prof. Dr. Lawrence Ang - Dr. Camille Singh
11/11/2020
Fashionably’ Late: Signaling Sociometric Status Through Conspicuous Consumption of Leisure Tim Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Döğerlioğlu Demir- Prof. Dr. Cenk Koçaş 22/05/2019
Perdenin Arkası: Maliyet Şeffaflığı ve Tüketici  Dr. Öğr. Üy. Hüseyin Sami Karaca 29/04/2019
Endüstri 4.0 Çerçevesinde Pazarlama Doç.Dr. Taşkın Dirsehan 05/04/2019
Mutluluğun Kimyası Prof. Dr. Türker Baş 21/12/2018
Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ulun Akturan 16/04/2018
Sosyal Farkındalık Doç. Dr. Itır Erhart 12/04/2018
Küresel Tüketim Kültürü Üzerine Bir Araştırma Modeli Meltem Ulutan 23/11/2017
“Marka Genişlemesinin Tüketici-Marka İlişkisine Etkisi: Bir Deney Araştırması” Araş. Gör. Mehmet Zahid Ecevit 9/11/2017
Sanal Topluluklarda Kanaat Liderlerinin Bağlılık Üzerindeki Etkileri Araş. Gör. Belgin Kaygan 19/10/2017
Basel III’ün Türkiye Bankacılık Sistemine Etkileri Doç Dr. Sevgi Gencay İneci 18/12/2012
Tüketim-gözetim denkleminde kentin yeniden örgütlenmesi: Kapalı alanlar ve kapanma biçimleri Prof. Dr. Ali Ergur 22/11/2012
Yeni TTK’nın İşletme Yönetimine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Dural

Doç. Dr. Anlam Altay

Doç. Dr. Volkan Demir

Enerji Üzerine Görüşler Yüksek Mühendis Devrim İldiri 29/02/2012
Yeni TTK’nın Muhasebe Standartlarına Getirdiği Yenilikler ve Kurumsallaşma Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu 28/12/2011
Krizde İkinci Evre Doç. Dr. Haluk Levent 21/12/2011
Klasik İktisadi ve Sosyal Düşünce’de İnsan Hakları: Tocqueville ve Molinari Örneği Doç. Dr. Burak Gürbüz 30/11/2011
Karşıtların Birliği Dr. Süleyman Gedik 16/11/2011
Ekonomik Seçkinlerde Muhafazakarlaşma ve Küreselleşme Manzaraları Prof. Dr. Ali Ergur 26/10/2011
Bilimsel yayın yapma çalıştayı Prof. Dr. Mustafa Özbilgin 08/2011
Tepe Yöneticileri ve Stareteji Üzerine İkinci Çalıştay: Tepe Yönetici Ekiplerini Bir Bağlama Yerleştirme (Contextualizing) 31 Mart-1 Nisan 2011