Üniversitemiz Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Kira Hukukundaki Güncel Gelişmeler" konulu konferans, 15 Aralık 2017 Cuma günü Aydın Doğan Oditoryumunda gerçekleşti. Borçlar Kanunu'ndaki değişiklikler kapsamında Kira Hukukundaki güncel gelişmelerin farklı açılardan ele alındığı konferansta, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin yanı sıra Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinden öğretim üyeleri de konuşmacı olarak yer aldı.

IMG_1292-2