İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Galatasaray Üniversitesi bünyesinde işletme bilimleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan konularda araştırmalar yürütmek üzere kurulmuştur.