İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Galatasaray Üniversitesi bünyesinde işletme bilimleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan konularda araştırmalar yürütmek üzere kurulmuştur. Bu bağlamda merkezin amacı, ülkemizde işletme bilimi alanında çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülmesini sağlamak için:

  1. İşletme bilimi ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak,
  2. Disiplinler arası düşünmeyi ve araştırmayı yaygınlaştırmak, multidisipliner çalışmaya öncelik vermek,
  3. Bu alanda çalışan yerli ve yabancı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği kurmaktır.

İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, yönetmeliğinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  1. İşletme biliminin uluslararası alandaki gelişmelerini izleyerek bu gelişmelerin ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
  2. İşletme biliminin kapsamında yer alan bilimsel alanların geliştirilmesi için yerli ve yabancı kamu kurumları ve özel kuruluşların araştırma, uygulama programlarına katılmak, bu kuruluşlarla işbirliği ve yayın yapmak,
  3. İşletme biliminde ihtiyaç duyulan gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde uygulama programları, konferans, seminer, sempozyum, kurs ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak,
  4. Kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ve mesleki kuruluşlar tarafından önerilen araştırma, inceleme, uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetini yapmak,
  5. İnternet aracılığıyla bilimsel konularda dergi ve diğer yayınlar çıkarmak.